Luennot 8.-10.11. (ja 15. 11.) klo 12:15-14:00, esitelmät 29.-30.11. klo 12:15-14:00, ryhmäväittelyt 7.12. klo 12:15-16:00.

Paikka Paulaharjun sali.

Suorittaminen: aktiivinen osallistuminen, ryhmätyöskentely (esitelmät, väittely), lyhyt essee (deadline 9.12. klo 23.59).

Opintojakso on 4 opintopisteen laajuinen.

30. marraskuuta 2010

Väittelyn aihe

Ensi viikon tiistaina väitellään (ks. aikaisempi postaus) klo 12-16. Väittelyn aihe on:


VÄKIVALTA.


Jokainen ryhmä perustelee oman koulukuntansa kannalta miksi ihmisten keskuudessa esiintyy väkivaltaa eri muodoissaan (sota, pahoinpitely, kuri jne.). Koska kaikki koulukunnat eivät välttämättä ole tunnettuja väkivallan tutkimisesta ja aiheeseen liittyvää aineistoa voi siksi olla vähän, on ryhmillä akateeminen vapaus esittää tulkintansa oman koulukunnan ajatteluun pohjautuen. 

11. marraskuuta 2010

Esitysryhmät

29. marraskuuta


Strukturalismi [PPT]
E. Rutanen, M. Alanen, E. Parttimaa, M. Penttinen

Funktionalismi [PPT]
K. Koskelo, J. Kuusela, N. Laitinen, J. Jussila

Kulttuuriekologia [PPT]
S. Malminiemi, R. Hanhikoski, S. Astikainen, H. Sorvari

Marxilainen antropologia [PPT]
J. Vanhanen, E. Laurila, V. Hakola, A. Raunio

Tulkitseva/symboliantropologia [PPT]
J. Lehkonen, S. Mononen, E. Valkola. H. Lehikoinen30. marraskuuta


Toimintateoriat [PPT]
S. Ollila, K. Vuorensyrjä, V. Alajuuma

Max Weber [PPT]
A. Mäenpää, M. Tirronen, M. Alatalo

Feministinen antropologia [PPT]
H. Hakonen, P. Korhonen, M. Lehtinen, H. Välipakka

Nationalismi/kansakunnan rakentaminen [PPT]
S. Vesanen, S. Ylimartimo, E. Sihvonen, T. Meriläinen

Postmodernismi/representaation politiikka [PPT]
J. Pietiläinen, N. Pasanen, L. Kääriäinen, L. Seppä

8. marraskuuta 2010

Ei luentoa ma 15.11.

Korppi sekoilee. Pahoitteluni.


Kannattaa huomiseksi (ti) jo vähän katsella myös luentopäivän 3 dioja, koska ajan salliessa käymme niitäkin jo läpi.

Esseen kirjoittamisesta

Opintojakson viimeinen tehtävä on lyhyen esseen kirjoittaminen.


Esseen otsikko on Teorian merkitys etnologiassa ja teksti pohjautuu opintojakson sisältöön. Muita lähteitä ei tarvita hankkia, mutta opiskelija voi toki käyttää hyväkseen jo muilla opintojaksoilla opittua tietoa ja näkökulmia. Aiheen käsittelytapa, painottaminen ja kirjoitustyyli ovat kirjoittajan itsensä päätettävissä.
 • Esseen pituus n. 2.  sivua (fontti Times New Roman, rivinväli 1,5)
 • Deadline 9.12. klo 23.59.
 • Palautetaan opettajalle sähköpostilla (etunimi.sukunimi@jyu.fi)

Väittelyt 7.12.

 • Samat ryhmät kuin teoriaesittelyissä.
 • Jokainen ryhmä valmistautuu selittämään ilmiötä X (kerrotaan 30.11.) oman teoriansa tukemana.
 • Väittelypäivänä kukin ryhmä saa puheenvuoron (n. 10 min.) jonka aikana esittelee tulkintansa ilmiöstä X.
 • Kun kukin ryhmä on pitänyt puheenvuoronsa, voidaan väitellä vapaasti.
 • Lopuksi ajan salliessa vapaata keskustelua eri tulkinnoista.

Esitykset 29. ja 30.11.

 • Ryhmät (á 4 opiskelijaa) muodostetaan ma 15.11.
 • Kukin ryhmä perehtyy syvemmin yhteen teoriaan.
 • Ryhmä valmistelee 15 minuutin mittaisen Power Point -esityksen teoriastaan.
 • Kaksi viikkoa aikaa.
 • Ryhmän sisäinen työnjako vapaa kunhan kaikki osallistuvat.
 • Power Pointit valmiiksi opettajalle/luentosaliin hyvissä ajoin ennen esityspäivän kokoontumisen alkua (edell. iltana sähköpostitse tai 10 min. ennen luentoa).
LISÄYS 11.11.2010: Ryhmä saa päättää myös kuinka ko. koulukuntaa/teoriaa lähestytään ja mitä asioita halutaan esityksessä painottaa.4. marraskuuta 2010

Tervetuloa teoriakurssille!

Kurssin 3(!) ensimmäistä kokoontumista* pitää sisällään erilaisiin teoreettisiin näkökulmiin tutustumista. Niistä seuraavilla kahdella kerralla opiskelijat esittävät ryhmissä valitsemansa teorian. Viimeisellä kerralla ryhmät väittelevät valitusta aiheesta omiin teorioihin pohjautuen.

Kurssin materiaalit ja muut mahd. mielenkiintoiset asiat ilmaantuvat tähän blogiin. Opiskelijat voivat vapaasti kommentoida blogissa julkaistuja tekstejä.

Nähdään maanantaina!

.

* Ma 15.11. ei ole luentoa (tieto päivitetty 8.11. klo 14:00).


Kurssi Korpissa